HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Shirtlease 
Shirtlease / Tenue Ares
Het HC Ares wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt, een bordeaux rode broek of rok en boreauxrode kousen met een witte band. Ieder lid die competitie speelt uit naam van Ares is verplicht dit tenue te dragen tijdens alle wedstrijden, zowel in competitie verband als oefenwedstrijden. Tijdens trainingen kan men andere sportkleding dragen, maar de tenuekleding, met uitzondering van het shirt, is eveneens toegestaan.
 
We hanteren bij Ares een voor iedereen gelijk shirt op basis van shirtlease. Hiervoor betaalt ieder lid een bijdrage, die gelijktijdig met de contributie geïncasseerd wordt. Dit shirt wordt uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen en niet tijdens trainingen. Voor de wedstrijdshirts is een specifiek gebruiksreglement opgesteld, waaraan ieder lid zich dient te houden en hetgeen in opdracht van het bestuur wordt bewaakt door de commissie "Shirtlease".
 
Iedere drie jaar worden nieuwe wedstrijdshirts vastgesteld en centraal ingekocht. Na afloop van deze periode worden alle oude wedstrijdshirts ingenomen en verzonden naar een nader te bepalen ontwikkelingsland.
 
De overige tenuekleding wordt door ieder competitie spelend lid zelf gekocht. De enige winkel die dit verkoopt is Intersport Jonker, sponsor van Ares. Andere uniforme teamkleding, zoals reserveshirts, trainingspakken, truien en/of broeken, dienen op basis van de sponsorovereenkomst met Intersport Jonker daar gekocht te worden. Ook andere bedrukte kleding, zoals shirts voor toernooien, kunnen via Intersport Jonker gekocht worden.
 
Voor de club is de uitstraling door de uniformiteit en de extra inkomsten door de sponsorbijdragen op de wedstrijdshirts een grote meerwaarde. Ook van buiten onze vereniging zijn er uitsluitend positieve geluiden waar te nemen.
 
Er zijn uiteraard ook een aantal kanttekeningen en vragen. Het concept van de nieuwe shirts is wezenlijk anders dan die voorheen was en dan zijn vragen en opmerkingen logisch. We gaan de meest gestelde vragen proberen te beantwoorden.
 
Centrale teamtas
Aan de coaches (junioren) en aanvoerders/coaches (senioren) worden aan het begin van het seizoen de teamtassen met het aantal shirts uitgereikt, conform het aantal bij de TC bekende spelers/speelsters. De coach heeft als eindverantwoordelijke van het team een bruikleenovereenkomst getekend waarvan we een kopie in de bijlage hebben opgenomen. In deze overeenkomst staan een aantal verantwoordelijkheden, die uiteraard niet uitsluitend voor de begeleider gelden, maar voor alle spelers/speelsters van het team.
 
Belangrijk onderwerp in die overeenkomst is het netjes en onbeschadigd houden van de shirts, zodat we in staat zijn het shirt door te laten rouleren wanneer een speler/speelsters bijvoorbeeld gegroeid is. Om die reden hebben we de teamtas uitgereikt zodat de coach voor de wedstrijd de shirts uit kan reiken en na de wedstrijd weer in kan nemen. De witte shirts van een team kunnen dan door een van de ouders (bij toerbeurt) centraal gewassen (wasvoorschrift: alleen alle witte aresshirts bij elkaar, 30 graden, normaal zeeppoeder, niet in de wasdroger, het zwarte keepershirt kan met een andere was meegewassen worden) worden en de volgende wedstrijd weer mee genomen worden. Wanneer we dit allemaal zo uitvoeren blijven de shirts bij elkaar en kan er in principe niets mee gebeuren.
 
Wanneer er tijdens een wedstrijd een shirt sneuvelt (dit gebeurt niet zo heel vaak blijkt in de praktijk) kan en moet de coach contact opnemen met de Commissie Shirtlease via de email, het voorval uitleggen en wordt het shirt zonder kosten omgeruild. Wanneer het shirt op andere wijze beschadigd wordt of verdwijnt wordt er aan de speler/speelster in kwestie een vergoeding gevraagd van 60 euro en daarbij wordt de begeleider van het team betrokken. Natuurlijk is dit bedrag hoger dan de kosten van het shirt zelf, om te voorkomen dat het interessant wordt om op deze manier een shirt te kopen. De kosten van bijmaken van een beperkt aantal shirts ligt overigens dicht bij deze 60 euro in de buurt.
 
Dus elke week:

  • shirts uitdelen aan de spelers/speelsters voor de wedstrijd
  • wedstrijd spelen
  • shirts na de wedstrijd weer verzamelen in de teamtas
  • shirts wassen door een van de ouders/teamleden
dan gebeurt er weinig tot niets met de shirts.
 
Aan het eind van het seizoen levert de begeleider de teamtas met het geregistreerde aantal shirts weer in, wordt het aantal gecontroleerd en wordt elk shirt gecontroleerd op vuil en beschadigingen.
 
Voor de kosten van het gebruik van het shirt zie Lidmaatschap Contributie
 
Meer informatie: de commissie shirtlease, [email protected]

 
Agenda
vervolg 24-9  Grote Clubactie
vervolg 14-10  Oktoberfest bij HC Ares
vervolg 23-11  ALV-vergadering
Hele agenda
Nieuws