HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Opzeggen 
Opzeggen kan alleen per het einde van het seizoen, vóór 1 mei.

Dat betekent, dat wanneer je bijvoorbeeld in november besluit om op te zeggen, je toch voor het hele seizoen contributie verschuldigd bent. In sommige gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt, dit altijd ter beoordeling van de penningmeester.

De officiële tekst uit het Huishoudelijk Reglement:

 Voortijdige opzegging (art. 4 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement)

Bij opzegging na 1 juni is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd. Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het komende verenigingsjaar lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het bestuur, op grond van overmacht niet langer lid kunnen blijven betalen indien hun lidmaatschap eindigt:
  • voor 1 september € 24,00 (jaarlijks door het bestuur vast te stellen)
  • voor 1 december 50% van de vastgestelde contributie
  • voor 1 februari 75% van de vastgestelde contributie

Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester schriftelijk te worden overeengekomen.

Opzeggen kan heel simpel, door een berichtje naar de ledenadministratie: [email protected]

We vinden het prettig als je daarbij een reden voor de opzegging kunt aangeven.

 
Agenda
vervolg 26-8  Start breedte en jongste jeugd
vervolg 31-8  oefenwedstrijden
vervolg 31-8  kledingbeurs
vervolg 3-9  Bespreking JC1 (coach Wouter van Schoote
vervolg 7-9  Start of the Season
vervolg 7-9  start competitie
Hele agenda
Nieuws