HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Wat te doen bij blessures?
3-4-2018  | 
Blessures hopen we allemaal te vermijden, maar komen binnen of buiten de sport toch voor. Omdat we als vereniging kosten maken die we niet kunnen terugvragen, is er in principe geen restitutie van contributie bij blessures. Voor langdurige blessures maken we een uitzondering. Daarvoor zijn onderstaande regels opgesteld.
Bij langdurige blessure kan met de penningmeester van HC Ares overeengekomen worden een deel van de contributie te restitueren. De  hockey gerelateerde blessure moet zo serieus zijn dat er op grond van klachten, die in behandeling zijn bij de reguliere gezondheidszorg, gedurende langere periode niet gespeeld mag worden.
 
We spreken van een langdurige blessure indien als gevolg van de blessure een aaneengesloten periode van minimaal 10 weken niet gespeeld kan worden.
Met nadruk wordt gesteld dat blessures niet een verkapte regeling kunnen zijn om een lidmaatschap binnen het jaar te beƫindigen met restitutie van contributie.
Er wordt dus vanuit gegaan dat verschuldigde contributie normaal betaald wordt. Eventuele restitutie wordt pas bepaald nadat men van een opgelopen blessure hersteld is en de totale duur van de uitval kan worden bepaald.
Meerdere blessures kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om tot een langdurige uitval te komen. In het geval van een vermoeden van achteraf melding maken van de blessure leidt tot het risico dat er niet gecompenseerd wordt.
HC Ares gaat op basis van het ledenaantallen zelf niet restitueerbare verplichtingen aan, bijv. bij de KNHB.
Daarom kan nooit het gehele bedrag behorend bij de periode gerestitueerd worden.
De berekening van eventuele restitutie geschiedt als volgt:
In geval van een langdurige blessure wordt van de totaal betaalde contributie 30% afgetrokken ter dekking van de door de vereniging aangegane verplichtingen. Van het resterende deel van de contributie wordt proportioneel het aantal blessure weken (minimaal 10) gedeeld door 40 weken van het hockeyseizoen terugbetaald.
 
Wanneer je vragen hebt, stel ze gerust.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen Bults

terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 22-12  Knutselen met Michelle in de kerstvakant
vervolg 19-7  Gereserveerde data Hockeykampen.nl
Hele agenda
Nieuws