HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Kom jij ook naar de ALV en hoor de nieuwste ontwikkelingen
2-4-2018  | 
Beste (ouders van) leden van HC Ares,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een belangrijke Algemene Leden Vergadering (ALV) van HC Ares op maandag 16 april, beginnend om 19.30 uur in ons clubgebouw.
 
In de ALV van 25 oktober is afgestemd om na ca een half jaar een status van de vereniging via een ALV te bespreken.
Sinds 14 december 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur is bezig binnen het mandaat van de leden met een aantal acties. Een aantal zaken verlopen positief. Een aantal andere zaken komen we als vereniging onvoldoende aan toe. Daarnaast zien we ook een aantal forse risico’s.
Heel zichtbaar geweest is de vervelende situatie rondom inning van de contributies over dit verenigingsjaar. Dat moet toegelicht en ook moeten we afstemmen dat dat nooit meer zo gebeurt.
Over deze aspecten willen we met jullie van gedachten wisselen. 

Hierbij vragen we jullie van harte te komen om mee te denken over de continuïteit en toekomst van onze gezamenlijke vereniging.
 
Agenda:
19.00     Inloop
19.30     Opening
                Algemene status van de vereniging
                Toelichting Hockeytechnisch beleid
                Toelichting financiële status
                Besluiten:
                Ondersteuning Hockeytecnisch Beleid op hoofdlijnen
                Bestuursmandaat tav toekomst
                Proces tav inning contributie
                Vragen en discussie
Sluiting

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Bestuur van HC Ares:
Celeste Volpe Secretaris
Rob BeemerSponsoring/ Ledenwerving/ Events
Jeroen SchutInformatiezaken
Jeroen BultsPenningmeester
Mike HeemsbergenHockeyzaken
Lou van NoordenVoorzitter
 
 
 

terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 22-12  Knutselen met Michelle in de kerstvakant
vervolg 19-7  Gereserveerde data Hockeykampen.nl
Hele agenda
Nieuws